Piro promet d.o.o. sa sjedištem u mjestu Bukva općina Tešanj, poslovna zona "Vila" registrovano je 2004.godine. U proteklom periodu društvo je ostvarivalo solidne poslovne rezultate. Trenutno društvo upošljava 57 radnika. Društvo Piro promet doo posjeduje poslovni prostor za prodaju građevinskog materijala na atraktivnom mjestu u naseljenom mjestu Bukva - Poslovna zona. Trenutno ima oko 40 transportnih sredstava koje služe za transport roba do skladišta i do kupaca. U naseljenom mjestu Tešanjka društvo ima benzinsku pumpu sa prodajom goriva i maziva i poljoprivrednom apotekom. Takođe u blizini grada Tešnja u naselju Kotlanice ima veleprodaju i maloprodaju građevinskom materijala. 

Kompanija „Piro promet“ doo svrstana je zbog svog uspješnog poslovanja među brzorastuće kompanije u Bosni i Hercegovini. 

 Poslovne novine su u sklopu projekta „Brzorastuće kompanije u BiH i regiji“ sprovele sveobuhvatnu analizu i rangiranje poslovnih subjekata koji su zadovoljili kriterije zbog brzog rasta, a „Piro promet“ je svrstan među 659 kompanija u našoj zemlji sa najbržim rastom i to na osnovu odličnih rezultata u protekle tri godine. 

Vodeći smo zastupnici i distributeri u oblasti prodaje građevinskog materijala,sanitarija, vodomaterijala, materijala za centralno grijanje i elektro materijala, kao i vještačkih đubriva i stočne hrane.

Direktor
Emin Piro